Samotna dusza, teksty z czerwca 2016 roku

2 teksty z czer­wca 2016 ro­ku – auto­rem jest Sa­mot­na dusza.

Myślałam że nasza zna­jomość będzie trwal­sza niż mój la­kier na paznokciach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 czerwca 2016, 21:01

U mnie często by­wa różnie, cza­sami jes­tem bez ser­ca i mam tam tyl­ko próżnię. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 czerwca 2016, 13:20
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 czerwca 2016, 21:09Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Myślałam że nasza zna­jomość [...]

9 czerwca 2016, 13:25Jacob sko­men­to­wał tek­st Mamy tyl­ko czy aż [...]

9 czerwca 2016, 13:24Jacob sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­sze naj­piękniej­si ludzie [...]

9 czerwca 2016, 13:22Jacob sko­men­to­wał tek­st Moje uczu­cie do Ciebie [...]

8 czerwca 2016, 13:26nicola-57 sko­men­to­wał tek­st U mnie często by­wa [...]

8 czerwca 2016, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st U mnie często by­wa [...]

29 marca 2016, 23:29CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

29 marca 2016, 21:29Samotna dusza sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

29 marca 2016, 21:26M44G sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

16 stycznia 2016, 17:24IKON sko­men­to­wał tek­st Szczęście jak ma­gia, is­tnieje [...]