Samotna dusza, teksty z grudnia 2015 roku

6 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Sa­mot­na dusza.

Toże is­tniejesz, nie oz­nacza prze­cież że tak na prawdę żyjesz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 grudnia 2015, 21:31

Jes­teś tatą, oj­cem ? Jak dla mnie jes­teś nim tyl­ko na ak­cie urodzenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2015, 15:16

Krzycz do mnie szeptem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 grudnia 2015, 15:45

Jeżeli chcesz mieć coś na zaw­sze, to naj­le­piej zrób ta­tuaż, in­ne rzeczy lub uczu­cia lu­bią zawodzić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2015, 09:57

Dla mnie jes­teś jak flaszka wódki, kiedyś Cię zabraknie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 grudnia 2015, 18:53

Praw­dzi­wych, od ser­ca bra­ci nig­dy sie nie traci. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 grudnia 2015, 11:22
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 czerwca 2016, 21:09Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Myślałam że nasza zna­jomość [...]

9 czerwca 2016, 13:25Jacob sko­men­to­wał tek­st Mamy tyl­ko czy aż [...]

9 czerwca 2016, 13:24Jacob sko­men­to­wał tek­st Nie zaw­sze naj­piękniej­si ludzie [...]

9 czerwca 2016, 13:22Jacob sko­men­to­wał tek­st Moje uczu­cie do Ciebie [...]

8 czerwca 2016, 13:26nicola-57 sko­men­to­wał tek­st U mnie często by­wa [...]

8 czerwca 2016, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st U mnie często by­wa [...]

29 marca 2016, 23:29CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

29 marca 2016, 21:29Samotna dusza sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

29 marca 2016, 21:26M44G sko­men­to­wał tek­st Gdy stra­cisz coś lub [...]

16 stycznia 2016, 17:24IKON sko­men­to­wał tek­st Szczęście jak ma­gia, is­tnieje [...]